هاست لینوکس معمولی

هاست ارزان محصوص سایت های شخصی

هاست لینوکس - P1

ترافیک نامحدود
دیتابیس نامحدود
قابلیت افزودن دامنه
پشتیبانی 24 ساعته
آپتایم بالا
بکاپ هفتگی
cPanel
سالیانه 150,000ت

  • یک گیگابایت فضا
هاست لینوکس - P2

ترافیک نامحدود
دیتابیس نامحدود
قابلیت افزودن دامنه
پشتیبانی 24 ساعته
آپتایم بالا
بکاپ هفتگی
cPanel
سالیانه 200,000ت

  • 2 گیگابایت فضا
هاست لینوکس - P3

ترافیک نامحدود
قابلیت دیتابیس نامحدود
افزودن دامنه
پشتیبانی 24 ساعته
آپتایم بالا
بکاپ هفتگی
cPanel
سالیانه 300,000ت

  • 4 گیگابایت فضا
هاست لینوکس - P4

ترافیک نامحدود
دیتابیس نامحدود
قابلیت افزودن دامنه
پشتیبانی 24 ساعته
آپتایم بالا
بکاپ هفتگی
cPanel
سالیانه 400,000ت

  • 8 گیگابایت فضا